ISG | DRS

DENTAL | MEDICAL | VETERINARY RECYCLING SERVICES

Likvidácia odpadu zo zdravotnických zariadení

Novinky

Zoznámte sa s našou stránkou

Zoznámte sa s našou vynovenou webovou stránkou www.isgdent.com . Nájdete na nej všetky informácie o našich produktoch a službách, ktoré poskytujeme pre…

Naša spoločnosť sa zameriava na oblasť zdravitníctva pre :

Stomatologické zaradenia
 • Prioritou je amalgámovy odpad z dentálnej starostlivosti
 • Zabezpečujeme dodanie špeciálnych kontajnerov na zachytavanie amalgámu
 • Zabezpečujeme odber odpadov a jeho zneškodňovanie
Zdravotnícke zariadenia
 • Prioritou je klinický odpad zo zdravotnej starostlivosti
 • Zabezpečujeme dodanie špeciálnych kontajnerov určených na odpad vznikajúci v ambulanciách
 • Zabezpečujeme odber odpadov a jeho zneškodňovanie
Veterinárne zariadenia
 • Prioritou je klinický odpad z veterinárnej starostlivosti
 • Zabezpečujeme dodanie špeciálnych kontajnerov určených na odpad vznikajúci v ambulanciách
 • Zabezpečujeme odber odpadov a jeho zneškodňovanie
Nezdravotnícke zariadenia
 • Tetovacie štúdia, barbershop, pedikúra, manikúra…
 • Zabezpečujeme dodanie špeciálnych kontajnerov na zachytavanie ostrého nebezpečného odpadu
 • Zabezpečujeme odber odpadov a jeho zneškodňovanie

Slovenská legislatíva v súčastnosti

pôvodca (producent) nebezpečného odpadu musí zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie a musí zamedziť zmiešavaniu nebezpečných odpadov s inými odpadmi. Toto platí pre všetky odpady, ktoré produkujú zdravotnícke a veterinárne zariadenia.
Naša spoločnosť má všetky potrebné povolenia na prepravu, manipuláciu a zber, vrátane zneškodnenia a zhodnotenia všetkých odpadov, ktoré produkuje Vaše zariadenie. Naši pracovníci sú vyškolení na manipuláciu s nebezpečným odpadom a spoločnosť má vybudovaný komplexný systém administratívy vrátane úplnej kontroly nad odpadmi.

Kontaktujte nás

032 / 7434916
Trenčín: Gen. Goliana 1545/27