Produkty pre veterinárne zariadenie

Kontajnery na ostrý a neostrý odpad

Kontajnery určené predovšketkým na ostrý a neostrý zdravotnícky odpad. Napríklad pouźité ihly, striekačky, ampulky, rukavice, tampóny, masky, ochranné obleky…