ISG | DRS

Nezdravotnícke zariadenia

Nezdravotnícke zariadenie ako napr: Barber shop, pedikúra, manikúra kadernícky salón prirodzene produkuje nebezpečný ostrý odpad, ktorý je potrebné uskladňovať a následne bezpečne a ekologicky likvidovať. Naša spoločnosť ponúka riešenia v zmysle platnej slovenskej a európskej legislatívy na profesionálnej úrovni. Spoločnosť je certifikovaná na prácu s nebezpečnými odpadmi a má všetky licencie a oprávnenia, ktoré sú k tejto činnosti potrebné.

  • Transport nebezpečných odpadov
  • Dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych a veterinárnych zariadeniach v oblasti nakladania, manipulácie skladovania a prepravy nebezpečných odpadov
  • Riešenie efektívnou a finančne nenáročnou cestou
  • Poradenstvo v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  • Administratívne úkony pre orgány ŽP
Certifikované produkty na prepravu a skladovanie nebezpečných odpadov v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.

Naša spoločnosť má povolenia na prepravu a nakladanie s nasledujúcimi typmi nebezpečných a ostatných odpadov.

09 01 01

roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov (N)

16 02 13

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako
uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
(N)

09 04 01

roztoky ustaľovačov (O)

18 01 XX

Všetky kategórie skupiny 18 01 xx (18 01 01 až 18 01 09)

Produkty pre nezdravotnícke zariadenia

Kontajnery na nebezpečný ostrý odpad

Naša spoločnost ponúka široké spektrum produktov pre vaš Barbershop, tetovacie štúdio, pedikúru či kadernícky salón

Naša spoločnost ponúka široké spektrum produktov pre vaš Barbershop, tetovacie štúdio, pedikúru či kadernícky salón

ISG | DRS

DENTAL | MEDICAL | VETERINARY RECYCLING SERVICES

Dokumenty na stiahnutie

Dôležité dokumenty, licencie a poverenia našej spoločnosti si môžete stiahnuť tu :