Produkty pre zdravonícke zariadenie

Kontajnery na ostrý a odpad

Kontajnery určené predovšketkým na ostrý a neostrý zdravotnícky odpad. Napríklad použité ihly, striekačky, ampulky, rukavice, tampóny, masky, ochranné obleky…

Kontajnery na neostrý odpad

Kontajnery určené na neostrý zdravotnícky odpad. Napríklad použité ampulky, rukavice, tampóny, masky, ochranné obleky…

Cartosafe

Kartón na pevný a mäkký odpad zo zdravotníckych…

Sanibox

Sanibox je medicínsky odpadový kontajner na profesionálnu likvidáciu…
Menu